Výrobný program firmy:Výroby tlakových nádob

Výroba kotlov

Výroba oceľových konštrukcií

Výroba hydronických zariadení

Výroba nádrží na PHM

Výroba elektrorozvádzačovMontáže:

Montáž a opravy plynových zariadení

Montáž a opravy tlakových zariadení

Montáž a opravy kotlov

Montáž a opravy elektro zariadenia

Montáž zariadení pre jadrovú energetikuStavebná výroba:

Vykonávanie bytových a občianských stavieb

Vykonávanie inžinierskych sieti

GALERIA: stavieb,vyrobkou a montáží