O firme

Naša firma od roku 1990 od svojho vzniku realizovala množstvo stavieb, medzi tie najväčšie

patria montáže na VD Gabčíkovo vzduvacie objekty spolupráca s ČKD Blansko. Rekonštrukcia

odstredivkovej stanice v cukrovare Sládkovičovo s použitím odstrediviek ARD 1250 OKK v objeme

38 mil. Montáž lisov na kaly od firmy Klein, každý o váhe 66 ton v objeme 62 mil. Odsávanie

škodlivín pre MVAL v Žiari nad Hronom, atypické potrubia o váhe 288 ton, ako aj sušenie

tlakového vzduchu a celkový objem pre Slovalco a.s. v objeme 56 mil. Realizácie plynovodu

NTL, STL, VTL, WTL vrátane regulačných staníc pre SPP v dĺžkach viac ako 110 km plynovodov,

materiál oceľ ako aj PEHD v objeme viac ako 128 mil. Realizácia čerpacích staníc ,

realizácia dvoch klapiek na Ipeľ v Kubáňove. Toto je len stručný prehľad najväčších

investičných akcii. Náš ročný obrat predstavoval v predchádzajúcich rokoch okolo 60 - 70 mil.

Firm a pracuje na zavedení certifikátu ISO 9002 a predpoklad dosiahnutia je druhý polrok 2000.

Naša firma dokumentuje kvalitu zručnosť a technický um výrobkov a montáže vyhradených

zariadení.Máme oprávnenie na výrobu a montáž plynových , tlakových zariadení, výrobu a montáž

kotlov, montáž jadrových zariadení.